CInsightC


CInsightC helpt met het monitoren van Clarity en daardoor het verbeteren van de beschikbaarheid en performance. CInsightC meet CA Clarity op diverse punten. De resultaten van deze metingen worden opgeslagen in een Database. Ga naar de Download Page om de software te downloaden.

Lite Edition

De Lite Edition is freeware. Hierbij is geen ondersteuning inbegrepen. Wel is het mogelijk om ondersteuning door middel van een contract af te spreken.

Enterprise Edition

De Enterprise Edition is een versie waarbij een Software Licentie vereist is. Neem contact op met sales@tempusverus.com voor meer informatie. Bij de Enterprise Edition is ondersteuning inbegrepen, gebaseerd op een jaarlijks bedrag. Voor alle grote sites is dit aanbevolen. Onsite ondersteuning is alleen beschikbaar in Europa en niet inbegrepen in de standaard contracten. De Enterprise Edition is beschikbaar op het Windows en AIX platform. Zowel Oracle als MSSQL Server databases zijn mogelijk.

Features


Error Logging

De Error Logging functionaliteit leest de CA Clarity Applicatie en Achtergrond Process logfiles uit en slaat de logregels op in een tabel in de database. Dit geeft een helder overzicht over al de data die naar de CA Clarity logfiles wordt weggeschreven. Zodra de logregel is weggeschreven naar de database, wordt het niet meer verwijderd. Dit geeft duidelijk overzichten en maakt historische analyze van een probleem mogelijk. Alle logregels die weggeschreven worden naar de database krijgen voldoende metadata mee zoals een datum- en tijdsstempel, de naam van de orginele logfile, impact enzovoorts. Al deze informatie geeft de mogelijkheid om diepgaande analyze van problemen te doen.

GC Logging

GC Logging betekend letterlijk Garbage Collection Logging. 'Garbage Collections' zijn java processen om al het ongebruikte geheugen op te schonen. De statistieken van deze Garbage Collections worden weggeschreven naar een logfile en kunnen door CInsightC ingelezen worden. CInsightC slaat deze data op in de database. Deze gegevens bevatten belangrijke informatie over het geheugengebruik van CA Clarity. Tevens is deze informatie vaak nauw gerelateerd aan incidenten zoals OutOfMemory problemen. Problemen kunnen voorkomen worden door de juiste conclusies uit deze informatie te trekken.

Uptime Statistics

CInsightC meet de beschikbaarheid van CA Clarity en de gerelateerde database. Deze statistieken zijn opgeslagen in de database. Naast dat hiermee de daadwerkelijke beschikbaarheidscijfers van CA Clarity voorhanden komen, kunnen deze statistieken gebruikt worden om patronen in onbeschikbaarheid te herkennen.
 • Voorbeeld 1: Database Administrators hebben de slechte eigenschap een database te herstarten zonder dat de Clarity beheerders hierover geinformeerd worden. CInsightC kan dit gelijk detecteren en slaat deze informatie op in een database of csv tekstbestand.
 • Voorbeeld 2: CA Clarity crashed altijd op 4 pm op bepaalde dagen. De statistieken van CInsightC geven meer informatie en het is mogelijk te zien dat het altijd op de eerste woensdag van de maand gebeurt. Met deze indicator is het beter mogelijk om de gebruiker op te sporen die juist op deze eerste woensdag van de maand zware rapportages maakt. Door het rapport te optimaliseren wordt het probleem verholpen.

Email Notifications

CInsightC kan emailnotificaties versturen naar een aanpasbare lijst met CA Clarity beheerders. CInsightC verzend een email zodra CA Clarity of de Database onbeschikbaar is of wanneer een meetpunt geen response geeft binnen 5 seconden. CInsightC zal ook emailnotificaties versturen naar CA Clarity beheerders gebaseerd op een aanpasbare lijst met trefwoorden. Zodra een van deze trefwoorden in een logfile komt te staan, wordt de emailnotificatie verzonden. Hierdoor kunnen specifieke problemen voorkomen worden zoals OutOfMemory issues of Database problemen.

Session Statistics

CInsightC is able to detect all the user-sessions of Clarity and to relate them to one of the Clarity instances in case of a Cluster Setup. When there are issues in Clarity, it is possible to detect the affected users and to inform them. The session statistics data is also stored in the database tables of CInsightC, these will keep the usage of Clarity stored. This information can be used for numerous appliances. CInsightC detecteerd alle gebruikers-sessies in Clarity en relateert ze aan de verschillende nodes bij een Cluster Setup. Als er problemen met Clarity zijn, is het mogelijk de gebruikers te identificeren en ze te informeren. De sessie statistieken zijn eveneens opgeslagen in de database door CInsightC. Deze sessie informatie kan gebruikt worden voor zeer veel toepassingen. Opmerking: er is een kleine customisatie op CA Clarity nodig voor deze functionaliteit.

Portlets

Om alle statistieken te kunnen bekijken, worden er een aantal portlets aanbevolen. Dit is de lijst met beschikbare portlets:
 • TV Clarity Logfiles;
 • TV Background Logfiles;
 • TV Access Logs (Enterprise);
 • TV Access Logs Graph (Enterprise);
 • TV Access Logs Graph V2 (Enterprise);
 • TV Access Logs V3 (Enterprise);
 • TV Access Logs Bar Graph V4 (Enterprise);
 • TV GC Logging;
 • TV GC Graph;
 • TV Sessions (Enterprise);
 • TV Session Audit (Enterprise);
 • TV Logins Graph;
 • TV Perf Hour View (Enterprise);
 • TV Uptime Log;
 • TV Uptime Graph;
 • TV Monitor;
Er zijn veel filteringsmogelijkheden beschikbaar om de omvang van de gegevens te beperken tot het deel dat onderzocht moet worden.
 • Screenshot 'TV Logins (graph)':
  Clarity Logins Graph Portlet
 • Screenshot 'TV Sessions':
  Clarity Sessions Graph Portlet
 • Screenshot 'TV GC (graph)':
  Clarity Garbage Collections Logging Graph
 • Screenshot 'TV Clarity Logfiles':
  Clarity Logfiles
 • Screenshot 'TV Access Logfiles':
  Clarity Access Logfiles

Access Logs

CInsightC is uitgerust om de CA Clarity Access Logfiles te lezen en te interpeteren. Dit geeft informatie over welke delen van Clarity daadwerkelijk gebruikt worden op wat voor tijdstippen. Alle Access logregels zijn gerelateerd aan het session id van de Clarity gebruiker. Dit geeft de mogelijkheid om de gebruikerssessies te analyseren indien nodig.
 • Screenshot 'TV Session Audit (graph)':
  Clarity Session Audits

Monitoring Website

De monitoring website geeft alle feiten en statistieken weer die de CInsightC engine verzameld. Dit kan nodig zijn indien Clarity niet beschikbaar is en de Clarity portlets niet uitgevoerd kunnen worden. De monitoring website heeft een specifieke Apache Tomcat installatie nodig.

Performance Statistics - I

CInsightC kan de performance van Clarity meten op diverse punten. Het kan een gewone Clarity Sessie simuleren en de response tijden van de bezochte pagina's worden in de CInsightC tabellen opgeslagen.

Performance Statistics - II

CInsightC leest de CPU en Memory statistieken uit van de applicatie servers. Meetpunten zijn:
 • Percentage Processor Time
 • System Up Time
 • Available MB Memory
 • Total Physical Memory

Database Health

Opmerking: deze functionaliteit is nog niet beschikbaar. CInsightC leest diverse statistieken uit de database en slaat deze op in de CInsightC tabellen. Deze statistieken kunnen gebruikt worden om de database te optimaliseren.